LINAGORA là tập đoàn công nghệ Pháp phát triển những phần mềm nguồn mở và cung cấp những dịch vụ CNTT nguồn mở cho các doanh nghiệp và chính phủ trên khắp thế giới.

Phần mềm 100%
Tự do và Nguồn Mở

= Không có phí bản quyển

= Mã nguồn mở hoàn toàn

= Không hạn chế chức năng